Veronica Rigét - Mycelium
October 23rd - 1st November, 2015
Bergen City Hall, for UN association

Mycelium er den vegetative delen hos sopp, og består av et mangegrenet nettverk av hyfer som er i kontinuerlig utveksling med sine omgivelser. Dette komplekse systemet av trådlignende strukturer skaper forbindelser mellom de enkelte soppene på en slik måte at det ikke lenger gir mening å snakke om enkeltindivider, da de alle er forbundet i et skjult nettverk som kan spre seg over flere kvadratkilometer og bli flere tusen år gammelt.

Veronica Rigét arbeider med skulptur, og flere av verkene hennes preges av en bakenforliggende bevissthet og interesse for økologi og biologi. Materialer som betong, kobber, og porselen bearbeides og komponeres til assosiative systemer. I utstillingens arbeider finnes referanser til organismer fra plante-, dyre- og soppriket, hvor elementene eksponeres og omformuleres før de settes inn i nye sammenhenger. De døde og statiske materialene animeres, gis en stemme og et nyt liv.

Veronica Rigét har en bachelor fra 2013 fra Kunstakademiet i Trondheim og studerer master på det Kongelige Danske Kunstakademi i København.

Utstillingen er kuratert av Espen Johansen, og inngår i FN-sambandets Internasjonale Uke som knytter seg opp til FNs internasjonale år for jordsmonn.

http://www.espenjohansen.art/files/gimgs/th-17_DSC05396 as Smart Object-1.jpg
http://www.espenjohansen.art/files/gimgs/th-17_DSC05403 as Smart Object-1_v2.jpg
http://www.espenjohansen.art/files/gimgs/th-17_DSC05521 as Smart Object-1.jpg
http://www.espenjohansen.art/files/gimgs/th-17_DSC05361 as Smart Object-1.jpg
http://www.espenjohansen.art/files/gimgs/th-17_DSC05503 as Smart Object-1_v2.jpg
http://www.espenjohansen.art/files/gimgs/th-17_DSC05478 as Smart Object-1_v2.jpg
http://www.espenjohansen.art/files/gimgs/th-17_DSC05466 as Smart Object-1_v2.jpg
http://www.espenjohansen.art/files/gimgs/th-17_DSC05480 as Smart Object-1_v2.jpg
http://www.espenjohansen.art/files/gimgs/th-17_DSC05464 as Smart Object-1_v2.jpg
http://www.espenjohansen.art/files/gimgs/th-17_DSC05519 as Smart Object-1.jpg